Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 30. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zdráhala Petr - MRÁ MRÁ - ŠIM .. - - -
Albrechtová Pavlína - - .. .. - - - - -
Bernátová Zuzana .. .. .. - - .. .. - -
Dousková Jana >> ..
Králová Pavla .. .. POE .. .. - - - -
Valešová Zuzana .. .. .. REI .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Havlík Radek
7 změna SCA E2A (sca1) DisV
8 změna SCA E2A (sca1) DisV
Dousková Jana
3 přesun << ZSV P1A A241 z 5. hod
Haňáček Jiří
2 navíc MEC S2A A320 za odpadlou
Krajcsovicsová Lenka
5 navíc CJL P1A A241 za odpadlou
Lorenčíková Katarína
1 změna EKO S4B A211
6 změna CHE O1 U31
Mrákotová Monika
2 supl. (ZDR dov) TEV S4A C103 za odpadlou
3 supl. (ZDR dov) TEV S4B C103 za odpadlou
Pechová Zuzana
6 odpadá OBZ O3T zrušeno
Poláková Eva
3 supl. (KRP nem) ANJ S4A (ANJ1) A330 za odpadlou
Rejc Ivo
4 spojeno (VAL proj) ANJ P4 (ANJ1) A307
5 odpadá ANJ P2B (ANJ1) zrušeno
6 navíc BesE O3T TUD dozor
6 odpadá ANJ S2B (ANJ1) zrušeno
7 navíc BesE O3T mim dozor
8 navíc BesE O3T mim dozor
Salamatinová Eva
5 odpadá TEV O3 (Dív) zrušeno
6 odpadá TEV O3 (Dív) zrušeno
Satrapa Filip
5 změna ELZ E3B A324 za odpadlou, přednáška na téma Světlo
Šamanová Erika
7 změna FYZ O1 TUD
Šimůnek Jan
5 supl. (ZDR dov) MAT P2A A325 za odpadlou
Tesař Ondřej
5 odpadá VEE E3B změna hodiny
Tomehová Marcela
3 přesun << ZKT O4T (TEXT) U21 z 7. hod
7 přesun >> ZKT O4T (TEXT) na 3. hod
Zajíčková Eva
7 odpadá TEV O3T zrušeno
8 odpadá TEV O3T zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
P1A
3 ZSV A241 přesun << DOU z 5. hod
3 NEJ NEJ1 odpadá (BER)
3 ANJ ANJ2 odpadá (VAL)
5 CJL A241 navíc KRL
5 ZSV přesun >> na 30.11. 3. hod
6 NEJ NEJ2 odpadá (DOU)
P1B
7 ZSV odpadá (BER)
S1A
4 ANJ ANJ1 odpadá (KRP)
S1B
6 NEJ NEJ1 odpadá (BER)
O1
6 CHE U31 změna LOR
7 FYZ TUD změna ŠAM
E2A
7 SCA sca1 DisV změna HAR
8 SCA sca1 DisV změna HAR
E2B
5 ANJ ANJ1 odpadá (VAL)
E2C
5 ANJ ANJ1 odpadá (KRP)
P2A
5 MAT A325 supluje ŠIM (ZDR)
6 TEV odpadá (ZDR)
P2B
5 ANJ ANJ1 odpadá (REI)
S2A
2 MEC A320 navíc HAŇ
2 ANJ ANJ1 odpadá (KRP)
2 ANJ ANJ2 odpadá (VAL)
S2B
6 ANJ ANJ1 odpadá (REI)
E3B
1 ANJ ANJ1 odpadá (VAL)
5 ELZ A324 změna SAT přednáška na téma Světlo
E3C
1 ANJ ANJ1 odpadá (KRP)
O3
5 TEV Dív odpadá (SAL)
6 TEV Dív odpadá (SAL)
O3T
6 BesE TUD navíc REI
6 OBZ odpadá (PEC)
7 BesE mim navíc REI
7 TEV odpadá (ZAJ)
8 BesE mim navíc REI
8 TEV odpadá (ZAJ)
P4
4 ANJ ANJ1 A307 spojí REI (VAL)
S4A
2 TEV C103 supluje MRÁ (ZDR)
3 ANJ ANJ1 A330 supluje POE (KRP)
S4B
1 EKO A211 změna LOR
3 TEV C103 supluje MRÁ (ZDR)
O4T
3 ZKT TEXT U21 přesun << TOM z 7. hod
3 SETT TEXT odpadá (ALB)
4 SETT TEXT odpadá (ALB)
7 ZKT TEXT přesun >> na 30.11. 3. hod
L4
1 ZSV odpadá (BER)
2 NEJ NEJ1 odpadá (BER)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou