Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 14. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
E4A MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
E4B MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
P4 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
S4A MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
S4B MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
L4 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Boháček Jan - - - - - - - - -
Haňáček Jiří - - - - - - - -
Jinochová Monika - - - - - - - - - -
Jirsáková Jiřina - - - - - - - - -
Kolnerová Michaela - - - - -
Kramsová Marie - - - - - - - - - - - - - - -
Kucko Miroslav - - - - - - - -
Mader Zbyněk - - - - - -
Machálková Lucie - - - - -
Petříček Ivo - - - - - - - -
Poláková Eva - - -
Poláková Kristýna - - -
Pospíchal Marek - - - - - - - - -
Prokeš Vladimír - - - - - - - - -
Rejc Ivo - Pl - - - - -
Salačová Dagmar - - - - - - -
Stehlík Michal - - - - Kz Kz - - - -
Táborský Petr - - - - - - - - - - - - - - -
Tesař Ondřej - - - - - - - - - -
Tišer Přemysl - - - Bu Bu .. .. - - - - - - - -
Trněný Lukáš - -
Zákoucký Vít - - - - - - - - - -
Závacká Jana - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A123 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A235 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
A236 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
A237 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
A238 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
A241 MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz MATz
Změny v rozvrzích učitelů
Burian Jindřich
3 spojeno (Ti nem) IKT E1B (sk2) 211
4 spojeno (Ti nem) IKT E1B (sk2) 211
Kazda Tomáš
5 spojeno (St MATz) WEB L2 (sk1) B314
6 spojeno (St MATz) WEB L2 (sk1) B314
Poláková Eva
2 spojeno (Rj MATz) ANJ P1 (ANJ2) A108
Změny v rozvrzích tříd
E1B
3 IKT sk2 211 spojí Bu (Ti)
4 IKT sk2 211 spojí Bu (Ti)
P1
2 ANJ ANJ2 A108 spojí Pl (Rj)
5 TED sk1 odpadá (Ti)
6 TED sk1 odpadá (Ti)
L2
5 WEB sk1 B314 spojí Kz (St)
6 WEB sk1 B314 spojí Kz (St)
E4A
0. - 14. les. maturita (písemné i ústní zk.)
E4B
0. - 14. les. maturita (písemné i ústní zk.)
P4
0. - 14. les. maturita (písemné i ústní zk.)
S4A
0. - 14. les. maturita (písemné i ústní zk.)
S4B
0. - 14. les. maturita (písemné i ústní zk.)
L4
0. - 14. les. maturita (písemné i ústní zk.)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou