Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 22. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zdráhala Petr ..
Bernátová Zuzana .. .. .. - - .. TRN - -
Dousková Jana .. - - .. .. .. - - -
Hladesová Dana -
Kalinová Jana - - - .. - .. KTS - -
Keršláger Milan ..
Prokeš Vladimír .. BŘE - - KZD KZD .. - -
Prokeš Karel ....
Salačová Dagmar .. - BŘE - REI REI - - -
Zenkl Petr .. - .. .. .. - KOR - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Břeská Štěpánka
2 supl. (PRV nem) EKO P4 A106 dozor
3 spojeno (SAČ nem) ANJ P3B (ANJ1) A108
Kazda Tomáš
5 spojeno (PRV nem) OPS P4 (sk1) B315
6 spojeno (PRV nem) OPS P4 (sk1) B315
Keršláger Milan
8 výměna << OSY P3B (sk2) B314 z 15.2. 8. hod
8 výměna >> OSY P3B (sk1) na 15.2. 8. hod
9 výměna << OSY P3B (sk2) B314 z 15.2. 9. hod
9 výměna >> OSY P3B (sk1) na 15.2. 9. hod
Körnerová Veronika
7 supl. (ZEN nem) RAZ E3A A327 přespočetná hod.
Krotil Stanislav
7 supl. (KAL nem) CJL L4 A317 přespočetná hod.
Poláková Kristýna
4 změna ANJ P2A (ANJ2) B219
Rejc Ivo
5 spojeno (SAČ nem) ANJ P2B (ANJ2) A106
6 spojeno (SAČ nem) ANJ S2B (ANJ2) A319
Rychtář Vilém
4 přesun << FYZ S1B A236 z 7. hod
7 přesun >> FYZ S1B na 4. hod
Trněný Lukáš
4 přesun << CJL S4A A330 z 23.2. 0. hod
7 supl. (BER nplv) CJL P1B A243 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
E1B
1 NEJ NEJ2 odpadá (DOU)
P1A
3 NEJ NEJ1 odpadá (BER)
5 ZSV odpadá (DOU)
6 NEJ NEJ2 odpadá (DOU)
P1B
7 CJL A243 supluje TRN (BER)
S1A
4 NEJ NEJ2 odpadá (DOU)
S1B
4 FYZ A236 přesun << RYC z 7. hod
6 NEJ NEJ1 odpadá (BER)
7 FYZ přesun >> na 22.2. 4. hod
E2C
1 ELT odpadá (ZEN)
P2A
4 ANJ ANJ2 B219 změna POK
6 TEV odpadá (ZDR)
P2B
5 ANJ ANJ2 A106 spojí REI (SAČ)
S2B
6 ANJ ANJ2 A319 spojí REI (SAČ)
E3A
7 RAZ A327 supluje KOR (ZEN)
E3C
1 ANJ ANJ2 odpadá (SAČ)
P3A
6 KYB odpadá (KER)
7 OPS odpadá (PRV)
P3B
1 PCS odpadá (PRV)
3 ANJ ANJ1 A108 spojí BŘE (SAČ)
8 OSY sk2 B314 výměna << KER z 15.2. 8. hod
8 OSY sk1 výměna >> na 15.2. 8. hod
9 OSY sk2 B314 výměna << KER z 15.2. 9. hod
9 OSY sk1 výměna >> na 15.2. 9. hod
S3A
6 STT odpadá (KAL)
E4A
3 EMC emc3 odpadá (ZEN)
4 EMC emc3 odpadá (ZEN)
5 EMC emc3 odpadá (ZEN)
P4
2 EKO A106 supluje BŘE (PRV)
5 OPS sk1 B315 spojí KZD (PRV)
6 OPS sk1 B315 spojí KZD (PRV)
S4A
4 CJL A330 přesun << TRN z 23.2. 0. hod
4 STT odpadá (KAL)
L4
1 ZSV odpadá (BER)
2 NEJ NEJ1 odpadá (BER)
7 CJL A317 supluje KTS (KAL)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou